Sales B2B

Tại sao Kỹ năng Chiến lược quan trọng đối với người làm Business Development?

Mỗi công ty, dù lớn hay nhỏ, đều cần đến "new business" - tức là cần thêm khách hàng mới và dự án mới từ những khách hàng đã có. Điều này giúp công ty không chỉ kiếm thêm tiền mà còn phát triển về mọi mặt, từ dịch vụ cho đến uy tín.
Written by
Published on
April 2, 2024

Mỗi công ty, dù lớn hay nhỏ, đều cần đến "new business" - tức là cần thêm khách hàng mới và dự án mới từ những khách hàng đã có. Điều này giúp công ty không chỉ kiếm thêm tiền mà còn phát triển về mọi mặt, từ dịch vụ cho đến uy tín.

Nhưng, không phải công ty nào cũng biết cách "làm mới" mình để thu hút khách hàng. Một số công ty thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu, nhất là khi mọi người trong công ty đều bận rộn với công việc hiện tại và không tìm kiếm khách hàng mới. Và rồi, khi công việc bắt đầu ít đi, mọi người bắt đầu hoảng loạn và tìm mọi cách để có thêm khách hàng, nhưng chỉ để rồi lặp lại tình trạng cũ.

Có một cách tốt hơn để làm việc này không? Câu trả lời là có!

Đó chính là "Phát Triển Kinh Doanh Chiến Lược". Cách này giúp kết nối hoạt động tìm kiếm và phát triển khách hàng của bạn với mục tiêu và kế hoạch lớn của công ty. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem làm thế nào để thực hiện điều này một cách hiệu quả nhất.

Đầu tiên, hãy cùng hiểu rõ hơn về "phát triển kinh doanh" là gì và tại sao việc kết nối nó với chiến lược lại quan trọng nhé!

Định Nghĩa Phát Triển Kinh Doanh

Phát triển kinh doanh (BD) là quy trình được sử dụng để xác định, nuôi dưỡng và thu hút khách hàng mới cũng như cơ hội kinh doanh mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận.

Kế hoạch phát triển kinh doanh là một tài liệu mô tả chiến lược mà bạn sẽ sử dụng để đạt được mục tiêu đó.

Phạm vi của phát triển kinh doanh có thể rất rộng lớn và thay đổi đáng kể từ tổ chức này sang tổ chức khác. Mô hình được trình bày trong Hình 1 cho thấy cách các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp thu hút kinh doanh mới.

Hai giai đoạn đầu tiên của mô hình, Thu Hút Khách hàng tiềm năng và Xây Dựng Sự Tương Tác, là những chức năng tiếp thị truyền thống ( Marketing functions) . Thông thường,  giai đoạn cuối cùng, Biến Cơ Hội thành Khách Hàng, đã được coi là chức năng bán hàng ( Sales function) . Trong thế giới ngày nay, nhiều công ty coi toàn bộ quy trình tiếp thị và bán hàng là phát triển kinh doanh( BD) . Đó chính là định nghĩa của phát triển kinh doanh mà OplaCRM muốn sử dụng trong bài viết này.

Đây là cách các khái niệm này liên quan với nhau.

PHÁT TRIỂN KINH DOANH CHIẾN LƯỢC — Yếu tố mà Business Development cũng cần có 

Không phải mọi hoạt động phát triển kinh doanh đều mang lại kết quả giống nhau. Thực ra, nhiều hoạt động trong số đó rất chớp nhoáng và chiến thuật, nhất là đối với những người vừa bán hàng vừa thực hiện công việc hay còn được hiểu seller - doers.

Họ thường bị kẹt giữa áp lực công việc của khách hàng và nhu cầu cấp thiết về công việc kinh doanh, họ tìm kiếm một việc gì đó nhanh chóng và dễ dàng để mang lại kết quả ngắn hạn. Tất nhiên, đây không phải là một chiến lược thực sự nào cả.

Phát triển kinh doanh chiến lược là việc làm cho quy trình và thủ tục phát triển kinh doanh phù hợp với mục tiêu kinh doanh chiến lược của từng công ty.  Vai trò của phát triển kinh doanh chiến lược là để thu hút khách hàng lý tưởng cho các dịch vụ ưu tiên cao nhất của bạn bằng các cam kết thương hiệu mà bạn có thể thực hiện được.

Quyết định xem nên theo đuổi mục tiêu nào và sử dụng chiến lược nào để phát triển kinh doanh mới thực sự là một quyết định quan trọng. Một chiến lược phát triển kinh doanh tốt và được triển khai tốt có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và lợi nhuận ở mức cao. Ngược lại, một chiến lược không đúng đắn có thể cản trở sự tăng trưởng và làm mất hứng thú của nhân tài giá trị.

A good businsess development strategy, well implemented, can drive high levels of growth and profita.

Weekly newsletter
No spam. Just the latest releases and tips, interesting articles, and exclusive interviews in your inbox every week.
Read about our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.