Tài liệu của các diễn giả tại Sales Summit 2024: Rebuilding Trust in Sales

Vui lòng để lại thông tin dưới đây, tài liệu sẽ được tự động gửi qua email của bạn.

giới thiệu

Dựa trên đề tài của Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức tại Davos hồi tháng 1/2024 - “Rebuilding Trust”. Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum đã nói: “We must rebuild trust – trust in our future, trust in our capacity to overcome challenges, and most importantly, trust in each other,” “Trust is not just a feeling; trust is a commitment to action, to belief, to hope.”

Bán hàng cũng là một hoạt động được thực hiện dựa trên Sự tin cậy - Trust. Tuy nhiên, trong một thế giới nhiều biến động như hiện nay, niềm tin dành cho nhau lung lay và ít nhiều giảm sút. Việc xây dựng và tái khẳng định niềm tin là một điều cần thiết đối với cả Doanh nghiệp lẫn chính bản thân người bán hàng - Sales, nhưng đâu là giải pháp?