Building the first Vietnamese SAAS Unicorn Dream

Tài liệu này dành cho ai?

Các Start-up SaaS đang trên con đường phát triển và tìm ra công thức thành công.

giới thiệu

Thế giới hiện tại có 1200 Unicorn (startup kỳ lân định giá hơn 1 tỉ USD), trong đó có hơn 150 Unicorn là SaaS B2B. Số liệu này không chỉ là một dấu hiệu rõ ràng về sức hút của SaaS B2B mà còn là minh chứng cho tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này. Để hiểu rõ về công thức thành công trong lĩnh vực SaaS B2B, khám phá ngay tài liệu được chia sẻ bởi anh Nam Nguyễn - CEO OplaCRM trong sự kiện Vietnam Web Summit 2023: Building the first Vietnamese SaaS Unicorn dream.